TERMENI SI CONDITII

 

1. PREZENTARE SI DEFINITII

Site-ul www.angushousefarm.com se afla în folosința Societății S.C. ANGUS HOUSE FARM S.R.L, cu sediul social în localitatea Sat Iclozel 35 C Cluj, societate denumită în cele ce urmează, în mod generic deținătorul site-ului sau compania. Site-ului www.angushousefarm.com prezintă compania noastră și activitatea derulată de aceasta, precum și produsele noastre. Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de informări periodice (news-letter), precum și servicii de inscriere a participantilor la diverse evenimente organizate de către companie, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte. Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează: Utilizator – orice persoană care acceseaza site-ul sau care se va putea înregistra la un moment dat pe site, fiind interesată de activitatea www.angushousefarm.com, se abonează în vederea primirii de informări periodice (news-letter) sau se înscriere ca participant la evenimente organizate de către companie și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru actiunile sale pe site; Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermdiul careia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (news-letter) sau se poate înscriere ca participant la evenimente organizate de către companie.

2. INREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor. Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a news-letter-ului sau pentru înscrierea în vederea participării la un eveniment organizat de companie. Pentru a beneficia de aceste servicii oferite de www.angushousefarm.com, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site, precum și înscrierea și participarea la evenimentele organizate. Prin accesarea site-ului şi a Serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garantează că oferă deținatorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

3. OBLIGATIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALA

Utilizarea site-ului este permisă pentru utilizarea cu bună – credință, pentru obținerea de informații și pentru folosirea serviciilor menționate la art. 1 de mai sus. Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea S.C. ANGUS HOUSE FARM S.R.L sau această companie a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac excepție informatiile şi elementele grafice inregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități. Nici un utilizator al site-ului nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală. Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale. În cazul în care în cadrul site-ului exista secțiuni în care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine în exclusivitate utilizatorilor în cauză.

4. MODIFICARILE SERVICIULUI

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia sau serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la serviciile disponibile prin intermediul acestuia.

5. RASPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii: Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că: serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor; serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; erorile de program vor fi corectate.

6. LIMITELE RASPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din: – utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.angushousefarm.com ; – acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; – declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului; – orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

7. NOTIFICARI SI COMUNICARI

Deținătorii site-ului pot transmite notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

8. FORTA MAJORA

Deținătorul www.angushousefarm.com nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

9. LEGEA APLICABILA

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente. www.angushousefarm.com nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

10. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.angushousefarm.com. În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele. Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoarea unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest site.